Gå til hoved-indhold

Genveje

Depotrum ▪ Fejl og mangler ▪ Fremvisning ▪ Fraflytning ▪ Fællesområder Husdyr ▪ Husleje ▪ Indflytning ▪ Kælderrum ▪ ​​​​Kontakt Lejekontrakt ▪ Opsigelse ▪ Parkering Trappevask  Venteliste  ▪ Vicevært Fest Støj ​​​​​​​▪ Fællesvaskeri ​​​​​​​


 

Alt om indflytning

Når du har fået bekræftelsen på du har fået lejligheden og har sendt os oplysninger om dit fulde navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og cpr. nummer, udarbejder og sender vi din lejekontrakt til digital underskrift hos dig, sammen med opkrævning på depositum og forudbetalt leje, husorden og energimærke på ejendommen. Du skal bruge dit Nem-ID for at underskrive kontrakten. Når du har underskrevet, får vi automatisk besked og sender kontrakten retur til dig med vores underskrift på.

Husk at gemme den underskrevne lejekontrakt. Du skal blandt andet bruge den, hvis du skal søge boligsikring.

På side 5 i lejekontrakten finder du tidspunktet for indflytningssynet. Her mødes vi i lejemålet, hvor vi gennemgår lejemålet med dig og du får overdraget nøglerne til lejemålet. Når indflytningssynet er afholdt, kan du begynde at flytte ind. Tilmelding til forsyningsselskaberne skal du ikke tænke på – det klarer vi for dig (både på el, vand og varme).

Indflytningsrapporten udarbejdes digitalt og sendes til dig ved afslutningen af indflytningssynet. Her kvitterer du for modtagelsen af indflytningsrapporten.

Efter afholdelse af indflytningssynet har du yderligere 14 dage til at fremsende eventuelle fejl og mangler i lejemålet til os. Lige efter indflytningssynet fremsender vi en mail til dig, med et link til ”MoveOn”, hvor du kan lægge billeder og beskrivelser af fejl/mangler ind. Du skal være opmærksom på at linket lukker efter 14 dage. Vi kontakter dig efterfølgende, for aftale nærmere omkring de fremsendte fejl og mangler.

Vi gemmer indflytningsrapporten. Du skal nemlig ikke hæfte for de eventuelle fejl og mangler ved din fraflytning, som også var der ved din indflytning – og som vi ikke lige kan få rettet op på i din beboelsestid. Derfor er det også vigtigt, at du sender alle de ting til os du finder indenfor de 14 dage.   

Ved lejemålets oprettelse skal du huske at meddele adresseændring på folkeregisteret indenfor 5 dage. Vi sørger selvfølgelig for at dit navn står på postkassen fra den dag du overtager lejemålet.

Ved underskrift af lejekontrakten, indbetaler du 3 måneders depositum og mellem 1-3 måneders forudbetalt leje. Depositummet bruger vi noget af til istandsættelsen, når du fraflytter. Den forudbetalte leje kan du bo op, den dag du opsiger dit lejemål

Ejendomsansvarlig/vicevært

Alle vores ejendomme har tilknyttet en vicevært/ejendomsansvarlig. Han er den der sørger for at afhjælpe de fejl og mangler der kan opstå i dit lejemål og i din ejendom – og det er ham der sørger for at tingene i og omkring ejendommen er i orden.

Det er ham, du skal kontakte vedrørende mangler, uorden, uregelmæssigheder eller akutte reparationer i lejemålet.

Han har mange lejemål han sørger for, så vær lidt tålmodig hvis han ikke tager telefonen lige med det samme når du ringer på telefon 70 20 56 82 (telefonen er åben mandag til fredag kl. 9.00 til 12.00).

Det bedste du kan gøre, er dog at sende ham en mail på vicevaert@evbolig.dk, hvor du kort beskriver det, du har brug for hjælp til. Han svarer dig så hurtigt han kan.

Administrationen

I administrationen er vi altid klar til at hjælpe dig med svar på alt indenfor det administrative – det vil sige huslejeopkrævninger, lejekontrakter, opsigelser og meget mere.

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål i denne informationsskrivelse, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 70 20 56 82 (telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 til 12.00).

Har du brug for hjælp udenfor telefontiden, kan du skrive os en mail på udlejning@evbolig.dk eller du kan bruge vores kontaktformular.

Vores adresse er Nytorv 10B, 1. sal. 4200 Slagelse. Her er du meget velkommen til at besøge os.

Betaling af husleje - og årlig regulering

Den senest rettidige betaling af din husleje er senest den 1. hverdag efter forfaldsdagen. Ved forsinket betaling opkræves et påkravsgebyr samtidig med den efterfølgende betaling, jf. Lov om leje.

For at undgå for sen betaling (og spare dig for påkravsgebyr) beder vi dig tilmelde din lejebetaling til Betalingsservice.

Du vil ved første lejebetaling modtage et FI-kort med posten. På dette fremgår de oplysninger du skal bruge for at tilmelde din betaling til BS. Den første gang efter tilmeldingen skal du holde øje med om lejen trækkes automatisk, det afhænger nemlig af tidspunktet på måneden du har tilmeldt den.

Kan du se din betaling på din betalingsovergit kører den automatisk herfra – og du slipper for at holde øje med den.

Én gang om året, som udgangspunkt pr. 1/1, reguleres din husleje. Dette sker efter nettoprisindekset og omfatter også regulering af depositum og forudbetalt leje, så disse til enhver tid svarer til 3 måneders depositum og 1-3 måneders forudbetalt leje. Reguleringen af depositum og forudbetalt leje sker over tre måneder. 

Antenne og parabol

Hvis du har brug for at opsætte en parabol eller antenne, beder vi dig kontakte din vicevært inden. Der er nemlig nogle steder på ejendommen disse ikke må placeres.

Dagrenovation - affaldssortering

I forbindelse med kommunens krav om sortering af affald skal affaldet fordeles i de dertil indrettede containere. Det står på affaldscontainerne hvordan affaldet skal sorteres, ligesom det fremgår af den affaldssorteringsblanket, der udleveres ved indflytning. Affaldsposer med madvarer skal lukkes forsvarligt, inden de lægges i containeren, ligesom papaffald mv. skal foldes, så det fylder mindst muligt.

Storskrald kan du bestille til afhentning på kommunens hjemmeside. Det er en aftale mellem lejer og renholdningsselskab og udlejer er IKKE en del af den. Storskrald kan du ligeledes aflevere på nærmeste genbrugsstation.

Henstilling af affald, indbo og lignende på fælles arealer er ikke tilladt. Gør man det alligevel, kan det i værste fald medføre et påkrav og en opsigelse jf. Lov om leje § 171, stk. 1, nr. 6 og § 182, stk. 1, nr. 7.

Husdyr

Vi er meget strikse med husdyr i lejemålene. Det er IKKE tilladt at have husdyr i vores lejemål. Det er bestemt ikke fordi vi ikke kan lide dyr, men skyldes udelukkende hensynet til andre lejere i ejendommen samt efterfølgende lejere. Vi kan gives tilladelse til enkelte slags husdyr (skildpadder mv.), men du skal indhente en tilladelse fra os før du ansakffer kæledyret.

Har man i strid med ovenstående husdyr i lejemålet, kan det medføre ophævelse af lejemålet jf. Lov om leje § 171, stk. 1, nr. 6 og § 182, stk. 1, nr. 7.

Dette gælder også ved pasning/besøg af andres dyr.

Støjgener

Lejemålene er lejernes hjem. Du skal derfor tage hensyn til dine naboer, når du hører musik, ser tv, spiller på instrumenter osv. – eller når du har brug for at bruge støjende værktøjer og andre maskiner der kan medføre støjgener for naboerne. Vi henstiller til at man ikke bruger støjende husholdnings-, opvaske- eller vaskemaskiner i tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 8.00.

Brug af boremaskiner og andre håndværksmaskiner eller opsætning af ting på væggene, må kun finde sted hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 19.00 samt weekender mellem kl. 10.00 og kl. 17.00.

Hvis du har brug for at holde en festlighed i dit lejemål, bedes du advisere de andre beboere i opgangen og i øvrigt tænke ind i at holde god ro og orden. Det vil du selv sætte pris på, næste gang din nabo holder fest…. 😉

Parkering

Ved nogle af vores ejendomme er der parkeringsområde. Du skal være opmærksom på at pladserne i mange tilfælde er betalingsparkering. Du må ikke parkere her, hvis du ikke har lejet en plads. Gør du det alligevel, kan det udløse en parkeringsbøde der ikke refunderes.

Parkeringspladserne er efterspurgte. Det betyder at parkering af campingvogne, trailere og større køretøjer ikke er tilladt på pladserne.

Der er skiltning på alle vores parkeringsområder, så du er aldrig i tvivl om, om det er et betalingsområde.

Trapper, kælderrum og fællesområder

Trapper, kælderrum og fællesområder er områder der kan bruges af alle beboere i ejendommen. Også her skal du tage hensyn til dine naboer. Det betyder at leg og støjende ophold/adfærd på disse arealer ikke er ok.

Trappeopgange, reposer og svalegange er umiddelbart praktiske steder at stille barnevogne, legeredskaber, flasker, papkasser og andre private ting.… MEN disse fungerer også som flugtveje og der må derfor ikke henstilles ting her. Det samme gælder fodtøj og skoreoler.

I kælderarealerne skal du stille dine ting ind i dit kælderrum, ligesom cykler mv. kun må placeres på de dertil indrettede pladser.

Fællesvaskeri (hvor dette forefindes)

Der er kun fællesvaskeri på ganske få ejendomme, idet vi tilstræber at skabe plads i lejemålene til vaskemaskiner og tørretumblere. 

I de ejendomme der har fællesvaskeri, vil udgiften til vaskeri vil blive opkrævet via huslejeopkrævningen og der vil i vaskekælderen hænge vejledninger og ordensregler for benyttelse af vaskeriet. Der skal bruges et vaskekort til maskinerne, som ligger i lejemålene ved indflytning. Mister du dit kort, koster et erstatningskort kr. 150,00. Kontakt vicevaert@evbolig.dk for at bestille nyt kort.

Generelle brugsregler

 • Brugeren skal sørge for der ikke er vaskemiddel eller lignende på maskinen efter hver vask. Vasketøj og vaskepulver skal fjernes fra når tøjet er tørt – og filtrene i vaskemaskinen og tørretumbleren skal renses efter vask/tørring.
 • Af hensyn til fugt skal brugeren åbne vinduet i forbindelse med tørring af tøj på tørresnoren samt lukke døren til gangen.
 • Hvis tøjet der hænges op, er så vådt det drypper, skal gulvet aftørres.
 • I lejlighederne må tøj kun tørres i badeværelset og med udsugningen tændt.

Dørtelefon (hvor dette forefindes)

En dørtelefon er dejlig og let måde at åbne op for gæster. Vis omtanke og luk kun dine egne gæster ind.

Udendørs

Det er nødvendigt at der er fri adgang til alle dele af ejendommen, herunder til affaldscontainerne, så disse kan tømmes.

Tænk derfor over hvor du henstiller barnevogne, cykler, legeredskaber m.v. Disse må ikke stå i vejen for andre – hverken for andre beboere eller andre der har deres daglige gang på ejendommen (renovationsfolk, viceværter osv.).

Det er ikke tilladt at bruge legetøj så som bue/pil, dartspil, diverse skydelegetøj eller andet der kan være til fare eller ulempe for andre.

Træer, buske og andet beplantning trives bedst – og er flottest – når det ikke beskadiges. Lad derfor være at brække grene af træer og buske eller på anden måde beskadige beplantningen.

Fodring af fugle og katte

Fugle og katte er søde og meget fristende at fodre. Men det er ikke kun dem du fordrer – du fodrer også skadedyr som rotter og mus, når du lægger mad ud. Det er derfor ikke tilladt at fodre nogle former for dyr på ejendommenes udendørs arealer.

Fyrværkeri

Det er ikke tilladt at antænde fyrværkeri – hverken i ejendommen eller på dennes arealer.

Mailliste

Vi har lejemål i mange udformninger, størrelser og med forskellige beliggenheder. Hvis vi ikke har et ledigt lejemål der passer dig nu, kan du komme på vores infoliste.

Fortæl os om dine ønsker via kontaktformularen eller på mail: udlejning@evbolig.dk

Det er gratis for dig at blive skrevet op ligesom det er gratis at stå på listen. Så længe du er på listen, vil du modtage en mail hver gang vi annoncerer en lejlighed i dit område. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Trappeopgange

Vi klarer renholdelse af trappeopgangene. Rengøringen af disse udføres hver 14. dag og omfatter vask af gulvbelægning samt aftørring af stødtrin, gelænder og postkasser. Din dørmåtte fejes og sættes op af døren.

Vi sørger også for at vinduerne pudses en gang i kvartalet hvor det er muligt.

Gulve

Et nyistandsat gulv har som regel fået en omfattende behandling – det vil sige en grundig afhøvling og slibning, samt lakering.

Din vedligeholdelsespligt i lejemålet omfatter blandt andet gulvene. Hvis du vedligeholder gulvene rigtigt, kan de nyistandsatte gulve holde sig smukke i mange år.

Gulvene rengøres ved at fjerne støv og snavs og bør vaskes jævnligt med varmt vand tilsat lidt sæbespåner.

Når du vasker gulvet, bør vandforbruget være moderat og eftertørring skal foregå hurtigt. Hårdt smuds (så som mærker fra sko), fjernes med benzin eller mineralsk terpentin. Bruger du andet end sæbespåner at vaske gulvet i, skal du være opmærksom på at gulvet som udgangspunkt skal afslibes, inden genlakering kan finde sted.

Gulvene er lakeret med vandbaseret lak. Genlakering skal foretages inden lakken er slidt igennem, idet lakering da kan ske uden forudgående afslibning. Det er din vedligeholdelsesforpligtelse at dette overholdes. Vær opmærksom på, at mangelfuld vedligeholdelse, som konstateres ved fraflytning, vil blive betragtet som misligholdelse og udbedring vil dermed finde sted for din regning.

Forsikringsskader

Såfremt der i forbindelse med indbrud eller vandskader sker skade på privat indbo, skal du melde det til dit forsikringsselskab. Det er dem der skal dække skaderne på dit indbo.

Det samme gælder for indboet i dit kælderrum.

Ændringer og gør-det-selv løsninger

Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Der må ikke opsættes vægge eller ændres på lejemålet, med mindre udlejer giver accept til dette. Se de nærmere bestemmelser omkring dette i din lejekontrakt.

Vinduer og døre

For at forlænge levetiden på hængslerne i vinduerne, samt tætningslisterne, skal du én gang om året sørge for at smøre hængslerne med olie og aftørre tætningslisterne.

Døre med dørpumpe skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende.

Alle døre der er aflåselige skal låses efter brug.

Det er vigtigt at branddøre aldrig blokeres, idet de skal kunne åbnes og lukkes i tilfælde af brand.

Pulterrumsdøre skal altid være aflåst. Pulterrum der ikke holdes forsvarligt aflåst, inddrages. Hvis pulterrummet ikke er aflåst, dækker forsikringen heller ikke i tilfælde af indbrud.

Altaner

Nogle lejemål har tilknyttet en altan. På denne må der gerne grilles, hvis der er plads til det. Ved gasgrill skal gassen fjernes fra altanen efter brug.

Radiatorventiler

For at undgå at radiatorventilerne sætter sig fast, skal disse ”motioneres” en gang imellem. Det betyder at de skal drejes rundt et par gange hver måned. Det tager kun et øjeblik for dig at gøre det.

Vedligeholdelse generelt

Hvis du opdager fejl eller at noget ikke fungerer omkring dine el-, vand- og varmeinstallationer bedes du melde dette til viceværten med det samme. På den måde får vi løst fejlen hurtigst muligt til gavn for både lejer og udlejer, inden den eventuelt fører til en større fejl – eller direkte manglende funktion.

Generelt er du - jf. Lov om leje - pligtig til at indrapportere fejl og mangler i lejemålet til udlejer. Gør du ikke det, kommer du selv til at hæfte for udbedring af disse, samt de følgeskader der eventuelt må opstå i den forbindelse. Du kan blot skrive til os på vicevaert@evbolig.dk

Hvem betaler?

I forhold til vedligeholdelse og hvem der betaler hvad, henviser vi til lejekontrakten.

Alm. vedligehold

Vi oplever ofte spørgsmål om der må tørres tøj i lejemålet. Der må ikke tørres tøj i andre rum end badeværelset, hvor døren lukkes, og udsugningen er tændt.

Tørring af tøj i andre rum danner nemlig yderligere kondensfugt i lejemålet end hvad vi normalt danner. For at undgå fugten anbefaler vi, at du lufter ud ca. 10 min. 2 - 3 gange dagligt. Når der opstår fugt/dugperler på den indvendige side af glasset, skyldes det at der er stor forskel mellem temperaturen inde og ude, og det afhjælpes normalt let ved udluftning. Fugten kan sætte sig i hjørner og fuger, hvis ikke der luftes nok ud.

I badeværelset skal væggene og gulvet aftørres umiddelbart efter hvert bad. Derved forhindrer du unødig fordampning samt kalkdannelser på væggene og gulvet. Når du er færdig med at bade, bør du lade udsugningen stå tændt et godt stykke tid efter.

Når du rengør flisebelægningen på væggene og gulvet, må du ikke afrense med afkalkningsmiddel, da det opløser flisefugerne. Skulle man få kalkbelægninger på fliserne, afrenses med husholdningseddike.

Toilettet, håndvasken og afløb må ikke rengøres med saltsyre. Saltsyre ødelægger glasuren på saniteten og ætser afløbsrørene – og er samtidig enormt hårdt for miljøet. Toilettet rengøres bedst med toiletrensemiddel og universalrengøringsmiddel. Gulvafløb - herunder vandlåsen - renses manuelt for hår og sæberester, inden eventuel anvendelse af afløbsrens.

Fraflytning

Alle boliglejemål har tre måneders opsigelse i følge Lov om leje. Dvs. løbende måned + 3 mdr.

Når du ønsker at opsige lejemålet, skal det ske skriftligt til vores adresse eller mailadresse: administration@evbolig.dk

Oplys som minimum:

 • Adressen på lejemål 
 • Evt. bolignummer
 • Evt. ny adresse
 • Dato for fraflytning 
 • Ønsket dato for flyttesyn af lejemålet 
 • Ønsket dato for genudlejning – hvis tidligere end opsigelsesperiodens udløb
 • Telefonnummer vi kan kontakte dig på for aftale af fremvisninger. 

Husk at datere opsigelsen. Hvis I er flere end én på lejekontrakten, skal alle der er registrerede som lejere, sende en opsigelse.

Når vi har modtaget opsigelsen fra alle registrerede lejere på lejekontrakten, sender vi dig en skriftlig bekræftelse herfor. Vær OBS på, at denne bekræftelse indeholder tidspunktet for flyttesynet. Du skal bekræfte at du har modtaget tidspunktet, ved at svare på mailen.

Flyttesynet er her, hvor vi gennemgår lejemålet og her vi fastsætter omfanget af istandsættelsen.

Der udarbejdes en digital flytterapport ud fra vores gennemgang af lejemålet, som du kvitterer for du har modtaget på flyttesynet. Vi bruger systemet ”MoveOn” til det. Vær opmærksom på, at selvom du kvitterer for modtagelsen, kan du stadig gøre indsigelser gældende efterfølgende, hvis du ikke er enig i de ting der fremgår af rapporten.

Det er ofte lettere for os at genudleje et lejemål før tid, hvis vi kan fremvise når det passer ind for den evt. kommende lejer og os. Du vil derfor opleve at vi indkalder til flyttesyn 14 dage før dit ønskede genudlejningstidspunkt. Du vil skriftligt få besked, når en ny lejer har underskrevet lejekontrakt.

Vær opmærksom på at du skal fraflytte lejemålet senest 14 dage før din opsigelsesperiode udløber. De 14 dage har vi til istandsættelse af lejemålet.

For at sikre en ny lejer altid modtager lejemålet istandsat efter vores høje standard, står vi for istandsættelsen og beløbet til dette modregnes i dit depositum.

Fremvisning

For at kunne udleje dit lejemål er det nødvendigt vi kan fremvise det til potentielle lejere. Vi kontakter dig når vi har nogle lejere der gerne vil se dit lejemål og koordinerer tidspunktet med dig. Lov om leje foreskriver vi skal have adgang til fremvisning af lejemålet 2 timer hver 2. hverdag – men vi planlægger ofte flere fremvisninger indenfor et tidsrum på et par timer, så vi ikke skal forstyrre dig mere end højest nødvendigt.

Flyttesynet

I den bekræftelse på opsigelsen du modtager fremgår det hvad du skal gøre i lejemålet inden fraflytning.

Lejemålet skal være HELT tømt og rengjort ved flyttesynet. Sørg for at få gjort alle hårde hvidevarer grundigt rent, samt afkalke brusekabine, håndvaske, armaturer osv. Det er nemlig de ting der tager rigtig lang tid for rengøringsfirmaet at gøre rent.

Husk også at tømme kælderrummet.

Skabe, gardiner, hylder og lamper som du selv har sat op, skal være fjernet fra lejemålet. Hvis det er aftalt at den nye lejer skal købe nogle af dine ting, skal disse være nedtaget og sat i kælderrummet/ude af lejemålet ved flyttesynet.

Alle nøgler, nøglebrikker, vaskekort, parkeringskort og lign. skal afleveres ved flyttesynet. Sørg for at aflevere dem alle, så du sparer udgiften til et nyt låsesæt mv.

Udarbejdelsen af slutopgørelsen – og dermed afregning af depositum mv., vil finde sted hurtigst muligt efter opsigelsesperiodens ophør. Vi udarbejder og fremsender slutopgørelsen til dig, så snart vi har alle fakturaer fra istandsættelsen klar.

I slutopgørelsen vil du opleve, at vi tilbageholder et beløb til vand- og varmeregnskabet, som kommer året efter din fraflytning. Det skyldes at det først er her de sidste måneder af din lejeperiode er med. Vand- og varmeregnskabet vil blive fremsendt til dig i starten af det førstkommende år efter din fraflytning. Det er derfor vigtigt at vi har din nye adresse – og at du henvender dig med nye kontaktoplysninger, hvis du skifter nogle af disse ud efter din fraflytning.

Ved flyttesynet kontrolleres bl.a.:

 • At køkkenbordsplader, gulve og andre overfalder er hele og rengjorte.
 • At blandingsbatterier, sanitet, fliser og klinkegulve eller lignende er afkalkede.
 • At der ikke er boret huller i fliser.
 • At alle hårde hvidevarer, herunder riste, er rengjorte og i hel og funktionsdygtig stand.
 • At afløb og riste er rensede og rengjorte. Eventuel rust skal fjernes, og hvis dette ikke er muligt, skal rustangrebne riste og lignende udskiftes.
 • At skruer, søm, rawlplugs og lignende er fjernet fra vægge
 • At el-kontakter er intakte og renset af samt at alle dækplader/rosetter er til stede.
 • At lejlighedens vinduer er pudset ind- og udvendig.
 • At depotrum er ryddet og rengjort, og eventuel have behørig renholdt og passet.

Skulle du have misligholdt dit lejemål i en sådan grad, at det kræver en istandsættelse udover de 14 dage – og dermed forsinker en ny lejers indflytning - er udlejer berettiget til at modregne tabet i dit depositum.

Ophævelse af lejemål fra udlejers side

Hvis du gentagne gange overtræder ejendommens husorden – og efter flere påkravsskrivelser fra udlejer fortsætter overtrædelserne - kan det medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i henhold til Lov om leje § 171, stk. 1, nr. 6 og § 182, stk. 1, nr. 7.

Administration og vicevært har ret til at påtale overtrædelse af husordenen og anvisningerne skal følges.

I øvrigt henvises til bestemmelser i lejekontrakter og Lov om leje: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/341

 

Er du stadigvæk i tvivl? Brug kontaktformularen og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Kontaktformular